Hogeland Lokaal Centraal is tegen voorgesteld jeugdsozenbeleid

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is cropped-Hogeland-LokaalCentraal-Logo-drukwerk.png

De gemeente Het Hogeland wil het beleid voor alle bestaande jeugdsozen in de gemeente gelijktrekken en daarbij een onderscheid aanbrengen tussen jeugdsozen (voor jongeren van 12 tot 18 jaar) en jeugdhonken (voor jongeren van 18 tot 23 jaar). De jeugdsoosbesturen zijn overvallen door dit voornemen en voorzien ook veel praktische bezwaren. Op basis van het voorstel van het college moeten de jeugdsoosbesturen voor 1 februari a.s. een keuze maken als men verder wil als jeugdsoos of als jeugdhonk. Jeugdhonken krijgen ook geen structurele subsidie meer. Zij zullen inkomsten moeten genereren uit met name baromzet.

Hogeland Lokaal Centraal ziet geheel niet in wat het voordeel is van het nieuwe beleid. Veel bestaande jeugdsozen vervullen nu zowel de functie van jeugdsoos als jeugdhonk. Alle jongeren zijn er in het gebouw welkom, waarbij in bepaalde gevallen wel verschillende tijdstippen voor de afzonderlijke doelgroepen worden gehanteerd. Bovendien is hun exploitatie daarop ook gebaseerd.

Ook de communicatie vanuit de gemeente met de jeugdsoosbesturen heeft zwaar te wensen overgelaten. De besturen voelen zich totaal niet gehoord door de gemeente.

Persbericht d.d. 16-01-2022