Programmabegroting 2023

Op woensdag 9 November is tijdens de raadsvergadering de Begroting 2023 van de gemeente Het Hogeland behandeld.

Samen met de andere oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en Lokaal Sociaal in de gemeenteraad heeft HLC een amendement ingediend om de verhoging van het tarief van de OZB te beperken van 4,9% naar 3,1% en een motie om middelen vrij te maken voor inwoners, verenigingen of maatschappelijke organisaties die door de inflatie en stijgende (energie)kosten in financiële nood terecht kunnen komen.

Lees hieronder de bijdrage vanuit onze fractie:


Hogeland Lokaal Centraal op bezoek bij BBB in politiek Den Haag

Op dinsdag 6 september bracht als afgevaardige van de politieke partij Hogeland Lokaal Centraal (HLC) Arie Molenhuis een bezoek aan BBB waar HLC een bondgenootschap mee heeft.

Na een uiterst hartelijk ontvangst door partijleider Caroline van der Plas met uiteraard een rondleiding door de kantoren van BBB, was er aansluitend een rondleiding bij bijna alle politieke partijen die zetelen in Den Haag en kort bij de voorzitter van de Tweede Kamer.

Ook een bezoek aan de Tweede Kamer mocht niet ontbreken, rond het middaguur werd er afscheid genomen met mooie woorden van Caroline van der Plas. Het was een indrukwekkend bezoek aan BBB in politiek Den Haag.

Arie (HLC) en Caroline (BBB) in de plenaire zaal van de Tweede Kamer

Reactie op het vertrek van Bert Schaap bij HLC

Met verbazing nam Hogeland Lokaal Centraal kennis van het opstappen van raadslid Bert Schaap. HLC herkent zich zeker niet in de vele aantijgingen van de heer Schaap richting de fractie en het bestuur van HLC die hij in de diverse artikelen in de media heeft genoemd en neemt daar afstand van.

Het overstappen van Schaap naar Gemeentebelangen Het Hogeland moest HLC via de media vernemen. Dat is zeer vreemd en tegenover de vele kiezers die op lijst 7 hebben gestemd, nogal beledigend.

Niet Bert Schaap heeft deze raadszetel op eigen kracht gekregen, immers de kiesdeler was 736 stemmen en Schaap heeft ruim 200 stemmen vergaard, met dank aan de verkiezingscampagne van HLC. Door het systeem van voorkeurstemmen en de grote inspanningen door de leden van HLC en de vrijwilligers werd het succes behaald met deze drie zetels inclusief het bondgenootschap met BBB.

Zonder overleg met het bestuur heeft Schaap de zetel na de verkiezingen ingenomen en niet geïnformeerd wat het raadslidmaatschap inclusief tijdbesteding inhoudt. Ook was hij niet bereid om een financiële bijdrage te leveren voor de gemaakte campagnekosten en op enig moment te overleggen met het bestuur.

De fractiewerkzaamheden zijn in overleg bepaald en evenwichtig verdeeld en er is door  fractievoorzitter Van Bruggen meermalen inhoudelijke begeleiding en ondersteuning aangeboden. Er is ook meerdere keren hulp aangeboden door de fractieleden in de  vergaderingen en er was de mogelijkheid om cursussen te gaan volgen, die door de fractie van HLC kon worden vergoed.

Hogeland Lokaal Centraal wenst Gemeentebelangen Het Hogeland veel succes met het nieuwe raadslid en gaat verder met wat het de kiezers heeft beloofd, voor alle inwoners van de gemeente Het Hogeland!

HLC op werkbezoek

Op woensdagmiddag 13-07-2022 is HLC op uitnodiging door de geitenhouderij van Roy Talens & Elsemieke Reiling in Rottum op werkbezoek geweest.

Na een hartelijke ontvangst volgde er een informatieve en enthousiaste rondleiding door het bedrijf. Sinds drie jaar zijn de jonge ondernemers met het bedrijf gestart, met veel zorg en liefde voor de dieren. Het was een goed en leerzaam werkbezoek voor HLC.

© Nathalie Schouten

Aanstelling fractieassistenten

Onze nieuwe fractie in de gemeenteraad van Het Hogeland zal de komende periode geassisteerd worden door twee voormalige kandidaten van ons voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 2022, namelijk Anouck Schutter en Arie Molenhuis.

Afgelopen woensdag op 13 april hebben ze beiden de overeenkomst voor de aanstelling tot fractieassistent getekend in het gemeentehuis van Uithuizen in het bijzijn van de griffier.

Wij wensen hen beiden veel succes in de komende periode bij het assisteren van onze fractie in de gemeenteraad van Het Hogeland.

De verkiezingsuitslag

Afgelopen maandag 21 maart 2022 heeft het centraal stembureau in Uithuizen de definitieve uitslag van de raadsverkiezingen voor de gemeente Het Hogeland vastgesteld. Wij hebben 2147 stemmen gekregen, 10% van het totaal aantal stemmen. Dit is voldoende om in aanmerking te komen voor 3 raadszetels in de gemeente Het Hogeland. Wij denken zelf dat het BBB bondgenootschap ook heeft bijgedragen aan deze uitslag.

Deze verkiezingsuitslag is voor ons een fantastisch resultaat. Het aantal behaalde raadszetels (3) was voor ons buiten verwachting maar ook de verdeling van de raadszetels onder de kandidaten kwam voor ons onverwacht. Maar liefst 2 kandidaten van Hogeland Lokaal Centraal, namelijk Anouck Schutter (4) en Bert Schaap (10) kregen meer stemmen dan de voorkeursdrempel van 186 stemmen, respectievelijk 270 en 227 stemmen. Beide voorgenoemde kandidaten hebben daarna tijd gekregen om na te kunnen denken over deze verkiezingsuitslag en de keuze tot het aanvaarden van de benoeming tot gemeenteraadslid.

Lijstduwer Bert Schaap heeft na beraad besloten om de benoeming te aanvaarden. Maar Anouck Schutter heeft besloten om van het raadslidmaatschap af te zien, voor haar reactie is onderstaand artikel te raadplegen:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/907177/anouck-schutter-20-bedankt-voor-raadslidmaatschap-het-hogeland-voel-me-overvallen

Nico Werkman heeft zich als nummer 2 van onze kandidatenlijst bereid gevonden om deze plek in te nemen als gemeenteraadslid. Dat betekent dat de kandidaten die voor ons zitting zullen nemen in de gemeenteraad van het Hogeland zullen zijn:

  • Rolf van Bruggen
  • Nico Werkman
  • Bert Schaap

Wij willen de kiezers bedanken voor het vertrouwen dat zij aan ons hebben gegeven. Wij gaan voor de komende 4 jaar met deze nieuwe fractie proberen om dit goede resultaat te verzilveren in beleid wat de inwoners van de gemeente Het Hogeland ten goede komt.

Hogeland Lokaal Centraal gaat bondgenootschap aan met BBB

Het bestuur van BBB heeft onlangs besloten dat HLC een exclusieve BBBondgenoot is geworden,na het ondertekenen van de intentieovereenkomst.

BoerBurgerBeweging (BBB) is een Nederlandse politieke partij die zich inzet voor de leefbaarheid op het platteland en de agrarische sector. HLC onderschrijft de standpunten van BBB en die komen overeen met het verkiezingsprogramma van HLC.

De wijze waarop BBB politiek bedrijft in het Haagse spreekt HLC enorm aan, ook draagt Caroline van der Plas met haar partij bij aan een nieuwe stijl van besturen. Begrijpelijke taal, geen politiek gekonkel, daadkrachtig en slagvaardig.

De BBB staat er in de landelijke peilingen uitstekend voor en wint ook flink op het platteland aan populariteit.

Hogeland Lokaal Centraal heeft door dit bondgenootschap aan te gaan een verbinding met Den Haag en is van mening dat er op deze wijze een sterkere vertegenwoordiging vanuit Het Hogeland zichtbaar is in Den Haag.

De belangen voor onze inwoners kunnen op deze wijze nog sterker vertegenwoordigd worden

Persbericht d.d. 24-02-2022

Bedumer Rolf van Bruggen lijsttrekker Hogeland Lokaal Centraal

Gemeente Het Hogeland- Rolf van Bruggen uit Bedum voert de lijst aan in Het Hogeland bij de gemeenteraadsverkiezingen die in maart worden gehouden.

Op de vastgestelde kandidatenlijst staan een mix van jongeren, ouderen, ervaring en kennis met nieuwe gezichten , allen geworteld in de samenleving verspreid over Het Hogeland. Uniek is dat er een aantal jeugdige steunleden zich hebben aangemeld bij de partij.

In volgorde op de kandidatenlijst staan Nico Werkman uit Baflo, Arie Molenhuis uit Winsum, Anouck Schutter uit Pieterburen, Trea Appeldoorn-de Haan uit Roodeschool, Peter Buurma uit Baflo, Nynke van Bruggen uit Bedum, Willem Groeneveld uit Pieterburen, Wim Dirks uit Den Andel, Bert Schaap uit Ulrum, beter bekend als Burdy en artiest zal de lijst duwen.

Een aantal punten waar de partij zich voor inzet:
– Voor alle inwoners betere en toegankelijke dienstverlening door de bestaande
gemeentehuizen te behouden en geen groot,duur en nieuw gemeentehuis op 1 plaats.
– Toegankelijke (jeugd) zorg zonder ingestelde financiële kaders.
– Sport moet voor alle kinderen toegankelijk zijn en kosten moeten deels worden vergoed.
– Agrariërs moeten meer ruimte en perspectief krijgen om te kunnen ondernemen.
– Geen grote prestigeprojecten en gerommel met vele miljoenen maar een eerlijke en betere verdeling over de dorpen van de beschikbare gelden.
– Openbaar groen moet en kan beter worden onderhouden.

Persbericht d.d. 24-1-2022

Hogeland Lokaal Centraal is tegen voorgesteld jeugdsozenbeleid

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is cropped-Hogeland-LokaalCentraal-Logo-drukwerk.png

De gemeente Het Hogeland wil het beleid voor alle bestaande jeugdsozen in de gemeente gelijktrekken en daarbij een onderscheid aanbrengen tussen jeugdsozen (voor jongeren van 12 tot 18 jaar) en jeugdhonken (voor jongeren van 18 tot 23 jaar). De jeugdsoosbesturen zijn overvallen door dit voornemen en voorzien ook veel praktische bezwaren. Op basis van het voorstel van het college moeten de jeugdsoosbesturen voor 1 februari a.s. een keuze maken als men verder wil als jeugdsoos of als jeugdhonk. Jeugdhonken krijgen ook geen structurele subsidie meer. Zij zullen inkomsten moeten genereren uit met name baromzet.

Hogeland Lokaal Centraal ziet geheel niet in wat het voordeel is van het nieuwe beleid. Veel bestaande jeugdsozen vervullen nu zowel de functie van jeugdsoos als jeugdhonk. Alle jongeren zijn er in het gebouw welkom, waarbij in bepaalde gevallen wel verschillende tijdstippen voor de afzonderlijke doelgroepen worden gehanteerd. Bovendien is hun exploitatie daarop ook gebaseerd.

Ook de communicatie vanuit de gemeente met de jeugdsoosbesturen heeft zwaar te wensen overgelaten. De besturen voelen zich totaal niet gehoord door de gemeente.

Persbericht d.d. 16-01-2022

Hogeland Lokaal Centraal deelnemer gemeenteraadsverkiezing Het Hogeland.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is cropped-Hogeland-LokaalCentraal-Logo-drukwerk.png

Hogeland Lokaal Centraal heeft zich aangemeld bij de gemeente Het Hogeland voor de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Het verkiezingsprogramma is inmiddels nagenoeg gereed.

De lokale partij is onder meer van mening dat de gemeente fysiek toegankelijk moet zijn voor alle inwoners door de bestaande gemeentehuizen te behouden en is tegen het bouwen van een nieuw en duur gemeentehuis.

Sport moet voor alle kinderen toegankelijk zijn, kosten moeten ten dele worden vergoed.

Agrariërs moeten meer ruimte en perspectief krijgen om te kunnen ondernemen.

Geen grote prestigeprojecten en gerommel met vele miljoenen, een betere verdeling van de beschikbare gelden over de vele dorpen.

Hogeland Lokaal Centraal heeft als belangrijkste doel gesteld dat zij voor iedere inwoner bereikbaar en benaderbaar wil zijn en daarmee de belangen kan behartigen zoals van een goede volksvertegenwoordiging verwacht mag worden.

Hogeland Lokaal Centraal heeft inmiddels een  concept kandidatenlijst weten op te stellen met een mix van jongeren, ouderen, ervaring en kennis met nieuwe gezichten uit de gehele gemeente.

Binnenkort zullen de kandidaten worden gepresenteerd.

Persbericht d.d. 14-01-2022