Aanstelling fractieassistenten

Onze nieuwe fractie in de gemeenteraad van Het Hogeland zal de komende periode geassisteerd worden door twee voormalige kandidaten van ons voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 2022, namelijk Anouck Schutter en Arie Molenhuis.

Afgelopen woensdag op 13 april hebben ze beiden de overeenkomst voor de aanstelling tot fractieassistent getekend in het gemeentehuis van Uithuizen in het bijzijn van de griffier.

Wij wensen hen beiden veel succes in de komende periode bij het assisteren van onze fractie in de gemeenteraad van Het Hogeland.

De verkiezingsuitslag

Afgelopen maandag 21 maart 2022 heeft het centraal stembureau in Uithuizen de definitieve uitslag van de raadsverkiezingen voor de gemeente Het Hogeland vastgesteld. Wij hebben 2147 stemmen gekregen, 10% van het totaal aantal stemmen. Dit is voldoende om in aanmerking te komen voor 3 raadszetels in de gemeente Het Hogeland. Wij denken zelf dat het BBB bondgenootschap ook heeft bijgedragen aan deze uitslag.

Deze verkiezingsuitslag is voor ons een fantastisch resultaat. Het aantal behaalde raadszetels (3) was voor ons buiten verwachting maar ook de verdeling van de raadszetels onder de kandidaten kwam voor ons onverwacht. Maar liefst 2 kandidaten van Hogeland Lokaal Centraal, namelijk Anouck Schutter (4) en Bert Schaap (10) kregen meer stemmen dan de voorkeursdrempel van 186 stemmen, respectievelijk 270 en 227 stemmen. Beide voorgenoemde kandidaten hebben daarna tijd gekregen om na te kunnen denken over deze verkiezingsuitslag en de keuze tot het aanvaarden van de benoeming tot gemeenteraadslid.

Lijstduwer Bert Schaap heeft na beraad besloten om de benoeming te aanvaarden. Maar Anouck Schutter heeft besloten om van het raadslidmaatschap af te zien, voor haar reactie is onderstaand artikel te raadplegen:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/907177/anouck-schutter-20-bedankt-voor-raadslidmaatschap-het-hogeland-voel-me-overvallen

Nico Werkman heeft zich als nummer 2 van onze kandidatenlijst bereid gevonden om deze plek in te nemen als gemeenteraadslid. Dat betekent dat de kandidaten die voor ons zitting zullen nemen in de gemeenteraad van het Hogeland zullen zijn:

  • Rolf van Bruggen
  • Nico Werkman
  • Bert Schaap

Wij willen de kiezers bedanken voor het vertrouwen dat zij aan ons hebben gegeven. Wij gaan voor de komende 4 jaar met deze nieuwe fractie proberen om dit goede resultaat te verzilveren in beleid wat de inwoners van de gemeente Het Hogeland ten goede komt.

Afsluiting campagne

©Raad Het Hogeland

Bericht van onze lijsttrekker Rolf van Bruggen:

Tot gisteravond 22:00 uur is er nog volop campagne gevoerd. Flyers, banners, radio, persberichten, debatavonden en wat al niet. Morgen op 14 maart is de eerste van de 3 dagen dat onze inwoners hun democratisch recht mogen en kunnen verzilveren. Wij hopen op een positieve uitslag!

Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie bijdrage op welke manier dan ook om HLC invloed te laten uitoefenen in ons prachtige Hogeland.

Verkiezingsdebat Gemeente het Hogeland 2022

Groninger Dorpen en CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen hebben op maandagavond 7 maart in zalencentrum de Hoogte in Winsum in samenwerking met Omroep Het Hogeland een verkiezingsdebat georganiseerd.

De lijsttrekker Rolf van Bruggen van Hogeland Lokaal Centraal was hierbij ook aanwezig en heeft daarbij een constructieve bijdrage aan het debat geleverd.

Campagne activiteiten

Flyers bezorgen in Bedum door lijsttrekker Rolf van Bruggen van Hogeland Lokaal Centraal en de laatste folder van Arie Molenhuis. Wij proberen zo veel mogelijk mensen te bereiken met onze flyers.


Onze banners in Winsum, Bedum, Baflo en Leens. Met dank aan Arie Molenhuis.


Graffiti spuiten in Zoutkamp met het sjabloon “Het Hogeland kiest”, de campagne van de gemeente om mensen aan te sporen om te gaan stemmen.

Start van onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Zaterdag 26 februari hebben we de aftrap van onze campagne gehad in Bedum. De fotograaf heeft prachtige en enthousiasmerende kiekjes weten te maken,hierbij is ook even de nadruk gelegd op onze jongste kandidaten.

In de middag hebben de eerste 3 kandidaten van de lijst een werkbezoek gebracht bij landbouwbedrijf Peters te Ellerhuizen. Tijdens dit bezoek was de campagneleider van BBB ook aanwezig, waarvan HLC inmiddels BoerBurgerBondgenoot is. Nadien is er door de kandidaten van de lijst uit Bedum volop geflyerd in Bedum en in het buitengebied.

Hogeland Lokaal Centraal gaat bondgenootschap aan met BBB

Het bestuur van BBB heeft onlangs besloten dat HLC een exclusieve BBBondgenoot is geworden,na het ondertekenen van de intentieovereenkomst.

BoerBurgerBeweging (BBB) is een Nederlandse politieke partij die zich inzet voor de leefbaarheid op het platteland en de agrarische sector. HLC onderschrijft de standpunten van BBB en die komen overeen met het verkiezingsprogramma van HLC.

De wijze waarop BBB politiek bedrijft in het Haagse spreekt HLC enorm aan, ook draagt Caroline van der Plas met haar partij bij aan een nieuwe stijl van besturen. Begrijpelijke taal, geen politiek gekonkel, daadkrachtig en slagvaardig.

De BBB staat er in de landelijke peilingen uitstekend voor en wint ook flink op het platteland aan populariteit.

Hogeland Lokaal Centraal heeft door dit bondgenootschap aan te gaan een verbinding met Den Haag en is van mening dat er op deze wijze een sterkere vertegenwoordiging vanuit Het Hogeland zichtbaar is in Den Haag.

De belangen voor onze inwoners kunnen op deze wijze nog sterker vertegenwoordigd worden

Persbericht d.d. 24-02-2022