Het bestuur

Het voorlopig bestuur bestaat uit:

  • Nico Werkman, voorzitter
  • Arie Molenhuis, penningmeester
  • Herman Rozema, secretaris