Hogeland Lokaal Centraal gaat bondgenootschap aan met BBB

Het bestuur van BBB heeft onlangs besloten dat HLC een exclusieve BBBondgenoot is geworden,na het ondertekenen van de intentieovereenkomst.

BoerBurgerBeweging (BBB) is een Nederlandse politieke partij die zich inzet voor de leefbaarheid op het platteland en de agrarische sector. HLC onderschrijft de standpunten van BBB en die komen overeen met het verkiezingsprogramma van HLC.

De wijze waarop BBB politiek bedrijft in het Haagse spreekt HLC enorm aan, ook draagt Caroline van der Plas met haar partij bij aan een nieuwe stijl van besturen. Begrijpelijke taal, geen politiek gekonkel, daadkrachtig en slagvaardig.

De BBB staat er in de landelijke peilingen uitstekend voor en wint ook flink op het platteland aan populariteit.

Hogeland Lokaal Centraal heeft door dit bondgenootschap aan te gaan een verbinding met Den Haag en is van mening dat er op deze wijze een sterkere vertegenwoordiging vanuit Het Hogeland zichtbaar is in Den Haag.

De belangen voor onze inwoners kunnen op deze wijze nog sterker vertegenwoordigd worden

Persbericht d.d. 24-02-2022