Hogeland Lokaal Centraal gaat door

Voldoende basis voor Hogeland Lokaal Centraal om door te gaan

Recentelijk heeft de partij Hogeland Lokaal Centraal de verkiezingscampagne en de -uitslag geëvalueerd, zo deelt voormalig lijsttrekker Nico Werkman uit Baflo mede. Bij de raadsverkiezingen op 21 november jl. werden 505 stemmen op de nieuwe partij uitgebracht. Wij willen de mensen die hun stem aan ons hebben gegeven, hiervoor hartelijk bedanken. Hoewel daarmee geen zetel in de nieuwe gemeenteraad werd binnengehaald, is het bestuur van de partij van oordeel dat er zeker een goede basis is om door te gaan. Immers, een groot aantal kiezers gaf ons wel het vertrouwen en dat willen we beslist niet beschamen. Werkman vervolgt: ‘In de huidige gemeenten Winsum en De Marne konden we rekenen op 394 stemmen, maar doordat we geen kandidaten uit Eemsmond en Bedum op de lijst hadden, bleef de teller in die gemeenten steken op in totaal 111 stemmen’.

De komende raadsperiode zullen we de politieke ontwikkelingen positief kritisch volgen. Op gezette momenten brengen we ook persberichten naar buiten, zegt Arie Molenhuis die als tweede man op de lijst stond. Molenhuis: ‘De bedoeling is om over ruim 3 jaar (begin 2022) ook weer mee te doen aan de raadsverkiezingen’. De komende tijd wil de partij zich verder verbreden in het Hogeland-gebied, zodat de kandidatenlijst in 2022 een betere afspiegeling van de gemeente laat zien.

Persbericht d.d. 03-12-2018