Verkiezingsdebat Gemeente het Hogeland 2022

Groninger Dorpen en CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen hebben op maandagavond 7 maart in zalencentrum de Hoogte in Winsum in samenwerking met Omroep Het Hogeland een verkiezingsdebat georganiseerd.

De lijsttrekker Rolf van Bruggen van Hogeland Lokaal Centraal was hierbij ook aanwezig en heeft daarbij een constructieve bijdrage aan het debat geleverd.

Campagne activiteiten

Flyers bezorgen in Bedum door lijsttrekker Rolf van Bruggen van Hogeland Lokaal Centraal en de laatste folder van Arie Molenhuis. Wij proberen zo veel mogelijk mensen te bereiken met onze flyers.


Onze banners in Winsum, Bedum, Baflo en Leens. Met dank aan Arie Molenhuis.


Graffiti spuiten in Zoutkamp met het sjabloon “Het Hogeland kiest”, de campagne van de gemeente om mensen aan te sporen om te gaan stemmen.

Start van onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Zaterdag 26 februari hebben we de aftrap van onze campagne gehad in Bedum. De fotograaf heeft prachtige en enthousiasmerende kiekjes weten te maken,hierbij is ook even de nadruk gelegd op onze jongste kandidaten.

In de middag hebben de eerste 3 kandidaten van de lijst een werkbezoek gebracht bij landbouwbedrijf Peters te Ellerhuizen. Tijdens dit bezoek was de campagneleider van BBB ook aanwezig, waarvan HLC inmiddels BoerBurgerBondgenoot is. Nadien is er door de kandidaten van de lijst uit Bedum volop geflyerd in Bedum en in het buitengebied.

Hogeland Lokaal Centraal gaat bondgenootschap aan met BBB

Het bestuur van BBB heeft onlangs besloten dat HLC een exclusieve BBBondgenoot is geworden,na het ondertekenen van de intentieovereenkomst.

BoerBurgerBeweging (BBB) is een Nederlandse politieke partij die zich inzet voor de leefbaarheid op het platteland en de agrarische sector. HLC onderschrijft de standpunten van BBB en die komen overeen met het verkiezingsprogramma van HLC.

De wijze waarop BBB politiek bedrijft in het Haagse spreekt HLC enorm aan, ook draagt Caroline van der Plas met haar partij bij aan een nieuwe stijl van besturen. Begrijpelijke taal, geen politiek gekonkel, daadkrachtig en slagvaardig.

De BBB staat er in de landelijke peilingen uitstekend voor en wint ook flink op het platteland aan populariteit.

Hogeland Lokaal Centraal heeft door dit bondgenootschap aan te gaan een verbinding met Den Haag en is van mening dat er op deze wijze een sterkere vertegenwoordiging vanuit Het Hogeland zichtbaar is in Den Haag.

De belangen voor onze inwoners kunnen op deze wijze nog sterker vertegenwoordigd worden

Persbericht d.d. 24-02-2022

Bedumer Rolf van Bruggen lijsttrekker Hogeland Lokaal Centraal

Gemeente Het Hogeland- Rolf van Bruggen uit Bedum voert de lijst aan in Het Hogeland bij de gemeenteraadsverkiezingen die in maart worden gehouden.

Op de vastgestelde kandidatenlijst staan een mix van jongeren, ouderen, ervaring en kennis met nieuwe gezichten , allen geworteld in de samenleving verspreid over Het Hogeland. Uniek is dat er een aantal jeugdige steunleden zich hebben aangemeld bij de partij.

In volgorde op de kandidatenlijst staan Nico Werkman uit Baflo, Arie Molenhuis uit Winsum, Anouck Schutter uit Pieterburen, Trea Appeldoorn-de Haan uit Roodeschool, Peter Buurma uit Baflo, Nynke van Bruggen uit Bedum, Willem Groeneveld uit Pieterburen, Wim Dirks uit Den Andel, Bert Schaap uit Ulrum, beter bekend als Burdy en artiest zal de lijst duwen.

Een aantal punten waar de partij zich voor inzet:
– Voor alle inwoners betere en toegankelijke dienstverlening door de bestaande
gemeentehuizen te behouden en geen groot,duur en nieuw gemeentehuis op 1 plaats.
– Toegankelijke (jeugd) zorg zonder ingestelde financiële kaders.
– Sport moet voor alle kinderen toegankelijk zijn en kosten moeten deels worden vergoed.
– Agrariërs moeten meer ruimte en perspectief krijgen om te kunnen ondernemen.
– Geen grote prestigeprojecten en gerommel met vele miljoenen maar een eerlijke en betere verdeling over de dorpen van de beschikbare gelden.
– Openbaar groen moet en kan beter worden onderhouden.

Persbericht d.d. 24-1-2022

Hogeland Lokaal Centraal is tegen voorgesteld jeugdsozenbeleid

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is cropped-Hogeland-LokaalCentraal-Logo-drukwerk.png

De gemeente Het Hogeland wil het beleid voor alle bestaande jeugdsozen in de gemeente gelijktrekken en daarbij een onderscheid aanbrengen tussen jeugdsozen (voor jongeren van 12 tot 18 jaar) en jeugdhonken (voor jongeren van 18 tot 23 jaar). De jeugdsoosbesturen zijn overvallen door dit voornemen en voorzien ook veel praktische bezwaren. Op basis van het voorstel van het college moeten de jeugdsoosbesturen voor 1 februari a.s. een keuze maken als men verder wil als jeugdsoos of als jeugdhonk. Jeugdhonken krijgen ook geen structurele subsidie meer. Zij zullen inkomsten moeten genereren uit met name baromzet.

Hogeland Lokaal Centraal ziet geheel niet in wat het voordeel is van het nieuwe beleid. Veel bestaande jeugdsozen vervullen nu zowel de functie van jeugdsoos als jeugdhonk. Alle jongeren zijn er in het gebouw welkom, waarbij in bepaalde gevallen wel verschillende tijdstippen voor de afzonderlijke doelgroepen worden gehanteerd. Bovendien is hun exploitatie daarop ook gebaseerd.

Ook de communicatie vanuit de gemeente met de jeugdsoosbesturen heeft zwaar te wensen overgelaten. De besturen voelen zich totaal niet gehoord door de gemeente.

Persbericht d.d. 16-01-2022