Bedumer Rolf van Bruggen lijsttrekker Hogeland Lokaal Centraal

Gemeente Het Hogeland- Rolf van Bruggen uit Bedum voert de lijst aan in Het Hogeland bij de gemeenteraadsverkiezingen die in maart worden gehouden.

Op de vastgestelde kandidatenlijst staan een mix van jongeren, ouderen, ervaring en kennis met nieuwe gezichten , allen geworteld in de samenleving verspreid over Het Hogeland. Uniek is dat er een aantal jeugdige steunleden zich hebben aangemeld bij de partij.

In volgorde op de kandidatenlijst staan Nico Werkman uit Baflo, Arie Molenhuis uit Winsum, Anouck Schutter uit Pieterburen, Trea Appeldoorn-de Haan uit Roodeschool, Peter Buurma uit Baflo, Nynke van Bruggen uit Bedum, Willem Groeneveld uit Pieterburen, Wim Dirks uit Den Andel, Bert Schaap uit Ulrum, beter bekend als Burdy en artiest zal de lijst duwen.

Een aantal punten waar de partij zich voor inzet:
– Voor alle inwoners betere en toegankelijke dienstverlening door de bestaande
gemeentehuizen te behouden en geen groot,duur en nieuw gemeentehuis op 1 plaats.
– Toegankelijke (jeugd) zorg zonder ingestelde financiële kaders.
– Sport moet voor alle kinderen toegankelijk zijn en kosten moeten deels worden vergoed.
– Agrariërs moeten meer ruimte en perspectief krijgen om te kunnen ondernemen.
– Geen grote prestigeprojecten en gerommel met vele miljoenen maar een eerlijke en betere verdeling over de dorpen van de beschikbare gelden.
– Openbaar groen moet en kan beter worden onderhouden.

Persbericht d.d. 24-1-2022

Hogeland Lokaal Centraal is tegen voorgesteld jeugdsozenbeleid

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is cropped-Hogeland-LokaalCentraal-Logo-drukwerk.png

De gemeente Het Hogeland wil het beleid voor alle bestaande jeugdsozen in de gemeente gelijktrekken en daarbij een onderscheid aanbrengen tussen jeugdsozen (voor jongeren van 12 tot 18 jaar) en jeugdhonken (voor jongeren van 18 tot 23 jaar). De jeugdsoosbesturen zijn overvallen door dit voornemen en voorzien ook veel praktische bezwaren. Op basis van het voorstel van het college moeten de jeugdsoosbesturen voor 1 februari a.s. een keuze maken als men verder wil als jeugdsoos of als jeugdhonk. Jeugdhonken krijgen ook geen structurele subsidie meer. Zij zullen inkomsten moeten genereren uit met name baromzet.

Hogeland Lokaal Centraal ziet geheel niet in wat het voordeel is van het nieuwe beleid. Veel bestaande jeugdsozen vervullen nu zowel de functie van jeugdsoos als jeugdhonk. Alle jongeren zijn er in het gebouw welkom, waarbij in bepaalde gevallen wel verschillende tijdstippen voor de afzonderlijke doelgroepen worden gehanteerd. Bovendien is hun exploitatie daarop ook gebaseerd.

Ook de communicatie vanuit de gemeente met de jeugdsoosbesturen heeft zwaar te wensen overgelaten. De besturen voelen zich totaal niet gehoord door de gemeente.

Persbericht d.d. 16-01-2022

Hogeland Lokaal Centraal deelnemer gemeenteraadsverkiezing Het Hogeland.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is cropped-Hogeland-LokaalCentraal-Logo-drukwerk.png

Hogeland Lokaal Centraal heeft zich aangemeld bij de gemeente Het Hogeland voor de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Het verkiezingsprogramma is inmiddels nagenoeg gereed.

De lokale partij is onder meer van mening dat de gemeente fysiek toegankelijk moet zijn voor alle inwoners door de bestaande gemeentehuizen te behouden en is tegen het bouwen van een nieuw en duur gemeentehuis.

Sport moet voor alle kinderen toegankelijk zijn, kosten moeten ten dele worden vergoed.

Agrariërs moeten meer ruimte en perspectief krijgen om te kunnen ondernemen.

Geen grote prestigeprojecten en gerommel met vele miljoenen, een betere verdeling van de beschikbare gelden over de vele dorpen.

Hogeland Lokaal Centraal heeft als belangrijkste doel gesteld dat zij voor iedere inwoner bereikbaar en benaderbaar wil zijn en daarmee de belangen kan behartigen zoals van een goede volksvertegenwoordiging verwacht mag worden.

Hogeland Lokaal Centraal heeft inmiddels een  concept kandidatenlijst weten op te stellen met een mix van jongeren, ouderen, ervaring en kennis met nieuwe gezichten uit de gehele gemeente.

Binnenkort zullen de kandidaten worden gepresenteerd.

Persbericht d.d. 14-01-2022

Hogeland Lokaal Centraal gaat door

Voldoende basis voor Hogeland Lokaal Centraal om door te gaan

Recentelijk heeft de partij Hogeland Lokaal Centraal de verkiezingscampagne en de -uitslag geëvalueerd, zo deelt voormalig lijsttrekker Nico Werkman uit Baflo mede. Bij de raadsverkiezingen op 21 november jl. werden 505 stemmen op de nieuwe partij uitgebracht. Wij willen de mensen die hun stem aan ons hebben gegeven, hiervoor hartelijk bedanken. Hoewel daarmee geen zetel in de nieuwe gemeenteraad werd binnengehaald, is het bestuur van de partij van oordeel dat er zeker een goede basis is om door te gaan. Immers, een groot aantal kiezers gaf ons wel het vertrouwen en dat willen we beslist niet beschamen. Werkman vervolgt: ‘In de huidige gemeenten Winsum en De Marne konden we rekenen op 394 stemmen, maar doordat we geen kandidaten uit Eemsmond en Bedum op de lijst hadden, bleef de teller in die gemeenten steken op in totaal 111 stemmen’.

De komende raadsperiode zullen we de politieke ontwikkelingen positief kritisch volgen. Op gezette momenten brengen we ook persberichten naar buiten, zegt Arie Molenhuis die als tweede man op de lijst stond. Molenhuis: ‘De bedoeling is om over ruim 3 jaar (begin 2022) ook weer mee te doen aan de raadsverkiezingen’. De komende tijd wil de partij zich verder verbreden in het Hogeland-gebied, zodat de kandidatenlijst in 2022 een betere afspiegeling van de gemeente laat zien.

Persbericht d.d. 03-12-2018